oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Oferty sprzedaży

Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 136
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o.
Data dodania ogłoszenia: 2017-11-21
Data ważności ogłoszenia: 2018-12-30
Załączniki
Opinia Przedsiębiorstwo TRIADA .2015-12-20 hipoteki VS.doc
Operat - Wólka Radzymińska.doc
ogł. o sprzedaży TRIADA 271-2.docx
ogł. o sprzedaży TRIADA 271-5.docx
ogł. o sprzedaży TRIADA 271-6.docx

Treść ogłoszenia:
UWAGA:
Informacja o kolejnym przetargu i tym samym wyznaczeniu terminu składania ofert oraz o dacie rozstrzygnięcia przetargu zostanie umieszczona na niniejszej stronie internetowej.


Działki budowlane gmina Nieporęt

Syndyk w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. sprzeda „z wolnej ręki” w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieruchomości gruntowe w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt.

⦁ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 271/2 o powierzchni 1.674 m2 niezabudowaną wraz z udziałem 2/3 w drodze stanowiącej działkę o nr ew. 271/4 o powierzchni 437 m2
⦁ Cena wywoławcza nieruchomości:
103 000,- PLN
Cena nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
⦁ Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, które należy wpłacić na konto nr: 34 1500 1012 1210 1007 8936 0000 prowadzone na rzecz TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK SA.
⦁ Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Kancelaria syndyka Ireneusz Kaczorek
skr. Poczt.12
05-180 Pomiechówek
⦁ Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie 60 dni od daty przyjęcia oferty, pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
⦁ Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu na stronie www.syntrio.waw.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 796 29 06 09.


Działki budowlane gmina Nieporęt

Syndyk w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. sprzeda „z wolnej ręki” w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieruchomości gruntowe w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt.

⦁ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działki o nr ew.:
- 271/5 o powierzchni 2.500 m2 zabudowaną budynkiem warsztatowo biurowym do serwisu autobusów;
- 272/3 niezabudowaną o powierzchni 1.124 m2;
- 272/4 niezabudowaną o powierzchni 1.111 m2;
- 272/5 niezabudowaną o powierzchni 1.108 m2;
⦁ Cena wywoławcza nieruchomości:
1.085.000,00 PLN
Cena nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
⦁ Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, które należy wpłacić na konto nr: 34 1500 1012 1210 1007 8936 0000 prowadzone na rzecz TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK SA.
⦁ Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Kancelaria syndyka Ireneusz Kaczorek
skr. Poczt.12
05-180 Pomiechówek
⦁ Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie 60 dni od daty przyjęcia oferty, pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
⦁ Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu na stronie www.syntrio.waw.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 796 29 06 09.


Działki budowlane gmina Nieporęt

Syndyk w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. sprzeda „z wolnej ręki” w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieruchomości gruntowe w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt.

⦁ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 271/6 niezabudowaną o powierzchni 981 m2
⦁ Cena wywoławcza nieruchomości:
60.000,00 PLN
Cena nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
⦁ Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, które należy wpłacić na konto nr: 34 1500 1012 1210 1007 8936 0000 prowadzone na rzecz TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK SA.
⦁ Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Kancelaria syndyka Ireneusz Kaczorek
skr. Poczt.12
05-180 Pomiechówek
⦁ Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie 60 dni od daty przyjęcia oferty, pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
⦁ Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu na stronie www.syntrio.waw.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 796 29 06 09.
  

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.