oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Oferty sprzedaży

Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 136
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o.
Emisja ogłoszenia dnia 22.05.2017r. Gazeta Wyborcza
Data dodania ogłoszenia: 2017-05-21
Data ważności ogłoszenia: 2017-12-31
Załączniki
Opinia Przedsiębiorstwo TRIADA .2015-12-20 hipoteki VS.doc
Operat - Wólka Radzymińska.doc
REGULAMIN 271.2 plus droga.doc
REGULAMIN 271.5.doc
REGULAMIN 271.6.doc

Treść ogłoszenia:
Działki budowlane gmina Nieporęt

Syndyk w postępowaniu upadłościowym TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. sygn. akt X GUP 545/15, sprzeda w drodze przetargu nieruchomości gruntowe w miejscowości Wólka Radzymińska gmina Nieporęt.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości:
a. stanowiąca działkę o nr ew. 271/2 o powierzchni 1.674 m2 niezabudowaną wraz z udziałem 2/3 w drodze stanowiącej działkę o nr ew. 271/4 o powierzchni 437 m2
b. stanowiąca działki o nr ew.:
- 271/5 o powierzchni 2.500 m2 zabudowaną budynkiem warsztatowo biurowym do serwisu autobusów;
- 271/3 niezabudowaną o powierzchni 1.124 m2;
- 272/4 niezabudowaną o powierzchni 1.111 m2;
- 272/5 niezabudowaną o powierzchni 1.108 m2;
c. stanowiąca działkę o nr ew. 271/6 niezabudowaną o powierzchni 981 m2
2. Cena wywoławcza nieruchomości:
a. 155.000,- PLN
b. 1.630.000,00 PLN
c. 90.000,00 PLN
Ceny nie obejmują podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wymagane wadium w wysokości:
a. 15.000,- PLN
b. 160.000,- PLN
c. 10.000,- PLN
należy wpłacić na konto nr: 34 1500 1012 1210 1007 8936 0000 prowadzone na rzecz TRIADA BUS SERVICE sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK SA.
4. Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy składać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy do dnia 30.06.2017 r. (decyduje data wpływu do Sądu). Przetarg odbędzie się w Sali nr 120, budynku Sądu dnia 03.07.2017 r. o godz.:
a. 10.30
b. 10.15
c. 10.00
5. Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia oferty przez sędziego komisarza, pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
6. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu w Sądzie oraz na stronie www.syntrio.waw.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 796 29 06 09.
  

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.