oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Oferty sprzedaży

Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 130
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w postaci terenu inwestycyjnego pod farmę fotowoltaiczną w Elgiszewie, w postępowaniu upadłościowym Holdingu Budowlanego MGB SA w Warszawie
Data dodania ogłoszenia: 2017-01-30
Data ważności ogłoszenia: 2017-12-31
Załączniki
Regulamin farma f..doc
operat Elgiszewo.doc
UZUPEŁNIENIE operat Elgiszewo - nr działek.pdf

Treść ogłoszenia:
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Holdingu Budowlanego MGB SA sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

TEREN INWESTYCYJNY POD FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,4984 ha stanowiąca działki ewidencyjne nr 603 i 604 z obrębu 0002 położona we wsi Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński.
Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja środowiskowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej.


1. Cena wywoławcza (działki ew. 603) 410 000,- PLN plus należny podatek VAT.
2. Cena wywoławcza (działki ew. 604) 440 000,- PLN plus należny podatek VAT.
3. Wymagane jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10%, na konto nr: 63 1140 1977 0000 3930 0500 1001 prowadzone na rzecz Holdingu Budowlanego MGB SA w upadłości likwidacyjnej przez MBank SA.
4. Termin składania ofert 14 luty 2017 r.
5. Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie do dnia 31 marca 2017 r. pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
6. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu w siedzibie upadłego w Toruniu ul. Chrobrego 95 oraz na stronie www.syntrio.waw.pl Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 623 71 48 lub 600 387 672.
  

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.