oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Oferty sprzedaży

Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 113
Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego PPH Sprężyny Paraboliczne SA
Emisja ogłoszenia dnia 05.06.2017r. Gazeta Wyborcza
Data dodania ogłoszenia: 2017-05-31
Data ważności ogłoszenia: 2017-09-30
Załączniki
OSZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH SPRĘŻYNY PARABILICZNE S.A. (SZCZECIN).docx
uchwała str. 1.jpg
uchwała str. 2.jpg
uchwała str. 3.jpg
uchwała str. 4.jpg

Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości P.P.H. SPRĘŻYNY PARABOLICZNE S.A. w upadłości likwidacyjnej, na podstawie uzyskanej zgody, powołanej w tym postępowaniu Rady Wierzycieli, sprzeda z wolnej ręki wymienione poniżej zorganizowane części przedsiębiorstwa upadłego P.P.H. SPRĘŻYNY PARABOLICZNE S.A., w upadłości likwidacyjnej, na następujących zasadach:
Zgodnie ze sporządzonym przez biegłego sądowego Przemysława Wardyna opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 1 grudnia 2014 roku, zamieszczonym na stronie www.syntrio.waw.pl zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa są:
a. Zakład produkcyjny w Golczewie, aktualnie objęty umową dzierżawy zgodnie z art. 316 2. ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w skład którego wchodzą nieruchomości i ruchomości wyszczególnione w dokumentacji;
b. nieruchomość gruntowa położona w Łęczynie.
Sprzedaż następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.
Cena minimalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Golczewie ustalona zostaje w wysokości 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy zł).
Cena minimalna nieruchomości w Łęczynie, działki gruntu o pow. 9,5 ha, KW SZ1T/00071952/9 wynosi 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł).
Do cen doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Na nabywcy każdego z przedmiotów sprzedaży ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.
Otwarcie ofert oraz ewentualne licytacje ustne nastąpią w biurze syndyka przy al. Niepodległości 47, 02-653 Warszawa w dniu 1 września 2017 r. o godz. 12.00.
Wadia w kwotach określonych regulaminem należy wpłacić na konto masy upadłości do dnia 30 sierpnia 2017.
Wszelkie niezbędne informacje konieczne do złożenia oferty, zawarte są w uchwale Rady Wierzycieli nr 9 zamieszczonej na stronie: www.syntrio.waw.pl, zakładka OFERTY SPRZEDAŻY.
Dodatkowe zapytania mogą być kierowane na adres e-mail syndyka: syndyklicencjanr56@gmail.com
  

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.